افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای هفته پژوهش و فناوری

نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان در سال 1399 در ساعت 9:30 روز یکشنبه مورخ 16 / 9 / 99 با سخنرانی جناب آقای دکتر خادمی؛ استاندار محترم و رئیس ستاد استانی برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استان به صورت مجازی